Miestny zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa je kresťanské spoločenstvo pôsobiace v našom meste.

_______________________________________________________________________________________________

Adresa zboru: Hollého 10,  953 01 Zlaté Moravce

Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

9:30 – 10:45    – biblické štúdium – sobotná škola

11:15 – 12:30   – kázanie z Božieho slova

 

________________________________________________________________________________________________

Kazateľ: Milenko Vučetić

e-mail: vuceticmilenko@gmail.com

mobil: +421 915  693 890

_______________________________________________________________________________________________

KDE NÁS NÁJDETE V ZLATÝCH MORAVCIACH?

GPS súradnice: 48.3878453; 18.3925386